Cập nhật: 12:59 GMT - thứ năm, 21 tháng 4, 2011

Em gái ông Hà Vũ nói về đơn kháng án

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tin từ gia đình Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ cho hay ông và gia đình Bấm đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm bảy năm tù giam vì tội tuyên truyền chống Nhà nước XHCN của Tòa án Hà Nội.

Bà Cù Thị Xuân Bích nói với Nguyễn Hùng của BBC hôm 21/4 rằng gia đình bà kháng án theo đúng pháp luật và tin rằng tiến sỹ Hà Vũ 'làm theo đúng hiến pháp và pháp luật'.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.