Cập nhật: 12:25 GMT - thứ tư, 4 tháng 5, 2011

Ông Giàng A Dình

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ông Giàng A Dình, Cựu Chủ tịch huyện Mường Nhé, lên án các vụ bất ổn vừa qua như chuyện "bắt cán bộ" xảy ra trong cộng đồng Hmong tại đây.

Các tin tức chưa được chính quyền xác nhận nói rằng có "bạo động" tại khu vực biên giới này từ 30/4/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.