Cập nhật: 11:07 GMT - thứ tư, 4 tháng 5, 2011

Điệu nhảy bàn là

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lưu Cường, 29t, làm việc cho một cửa hàng quần áo ở Hồ Nam, đã nghĩ ra cách là độc đáo, ít ra là khách bộ hành đi qua đều phải dừng chân nhìn.

Cường làm nghề này đã được ba năm và cảm thấy cách là thông thường rất chán, nên sáng chế ra điệu nhảy để cho ngày làm việc bớt tẻ nhạt, anh nói.

(Copyright CCTV)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.