Cập nhật: 16:33 GMT - thứ sáu, 6 tháng 5, 2011

Asean nhóm họp tại Jakarta

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hội nghị Thượng đỉnh thứ 18 của Asean (7-8/5/2011) diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên có tranh chấp về lãnh thổ trong khi lại không có tiếng nói chung đối với Trung Quốc trong Biển Đông.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.