Cập nhật: 10:17 GMT - thứ hai, 9 tháng 5, 2011

Hong Kong Airlines dạy võ cho tiếp viên

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hãng hàng không Hong Kong Airlines giúp các tiếp viên đối phó với trường hợp hành khách quậy phá bằng cách cho học võ Vĩnh Xuân.

Hãng này cho biết hàng tuần có khoảng ba trường hợp như vậy xảy ra và tin rằng học võ tự vệ giúp các nhân viên cảm thấy tự tin hơn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.