Cập nhật: 11:06 GMT - thứ tư, 11 tháng 5, 2011

Jetman bay qua Grand Canyon

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhà thám hiểm Thụy Sĩ, Yves Rossy, đã thực một chuyến bay bên trên Grand Canyon bằng động cơ phản lực cá nhân.

Ông nói đây là chuyến bay kéo dài trong 8 phút này là đáng ghi nhớ nhất trong đời ông. Người còn được gọi là ''Jetman'' bay ở độ cao 60 mét trước khi nhảy dù xuống đất.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.