Cập nhật: 16:18 GMT - thứ sáu, 13 tháng 5, 2011

Cậu bé có 'nam châm' trong người

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ivan Stoiljkovic, 6 tuổi, người Croatia, có khả năng hút kim loại như nam châm.

Cậu bé nhìn béo tốt này có sức mạnh phi thường, theo thân nhân.

Gia đình Ivan nói sức hút của phần trên cơ thể mạnh hơn, có thể mang đến 25kg kim loại.

Họ còn nói các vết thương nếu có trên người cậu lành rất nhanh và không để lại sẹo gì cả.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.