Cập nhật: 11:27 GMT - thứ hai, 30 tháng 5, 2011

Tàu vũ trụ Endeavour của Mỹ với sứ mệnh cuối cùng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tàu vũ trụ Endeavour của Hoa Kỳ đã rời Trạm Không gian Quốc tế và đang trở về trái đất sau chuyến đi cuối cùng.

Trong sứ mệnh cuối này, các phi hành gia đã thực hiện bảo dưỡng các thiết bị chính tại phần của trạm thuộc Hoa Kỳ quản lý.

Wendy Urquhart tường thuật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.