Cập nhật: 10:12 GMT - thứ năm, 16 tháng 6, 2011

Đất hiếm là gì?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bài giải thích về đất hiếm - vốn được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao trong bối cảnh các nước ở châu Á - Thái Bình Dương đang tranh giành nguồn khoáng sản có giá này.

Đây là một phần của loạt bài về Sức mạnh châu Á của BBC trong tháng 6/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.