Cập nhật: 19:25 GMT - thứ hai, 20 tháng 6, 2011

Vai trò đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nguyễn Hoàng trò chuyện với ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Dragon Capital, về vai trò của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bài nằm trong chuyên đề Bấm Sức mạnh châu Á của các ban ngôn ngữ BBC tháng 6/2011.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.