Cập nhật: 11:27 GMT - thứ năm, 23 tháng 6, 2011

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rút 10 ngàn lính khỏi Afghanistan từ tháng sau cho tới cuối năm, và tổng số quân lính được đưa về tính đến mùa hè sang năm sẽ là 33 ngàn.

Tuy nhiên, vẫn còn số lượng đông gấp đôi như vậy ở lại, 10 năm sau khi nước Mỹ tiến hành đưa quân vào chiến trường Aghanistan từ nhiệm kỳ của Tổng thống Bush sau vụ tấn công 9/11 vào năm 2001.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.