Cập nhật: 12:13 GMT - thứ ba, 28 tháng 6, 2011

Tổng thống Philippines Benigno Aquino

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trả lời phóng viên BBC ở Manila Kate McGeown, Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói Trung Quốc nên tôn trọng Công ước LHQ về Luật Biển như họ vẫn thường tuyên bố.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.