Cập nhật: 12:45 GMT - thứ sáu, 15 tháng 7, 2011

Giám đốc điều hành News International, Rebekah Brooks từ chức

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà Rebekah Brooks, người thân tín của Rupert Murdoch, đồng ý từ chức khỏi vị trí giám đốc điều hành News International của tập đoàn News Corporation.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.