Cập nhật: 14:27 GMT - thứ ba, 19 tháng 7, 2011

Tòa quốc tế sẽ phán quyết lại về đền Preah Vihear

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tòa án quốc tế ở The Hague đã nhóm sau khi Campuchia yêu cầu tòa giải thích lại phán quyết năm 1962 về ngôi đền cổ Preah Vihear đang có tranh chấp với Thái Lan.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.