Petrolimex chuẩn bị lên sàn chứng khoán

Cập nhật: 10:21 GMT - thứ tư, 27 tháng 7, 2011

Media Player

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sẽ có đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 28/07.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sẽ có đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 28/07.

Kế hoạch lên sàn chứng khoán của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất Việt Nam đang gây chú ý.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.