Tăng cường giám sát các ngân hàng

Image caption Jean-Claude Trichet, Chủ tịch ECB nói thỏa thuận mà thành viên BIS đạt được có ý nghĩa quan trọng.

Giới lãnh đạo các ngân hàng trung ương ủng hộ các biện pháp mới để tăng cường giám sát ngành ngân hàng toàn cầu.

Phiên họp của BIS, tổ chức có thành viên là các ngân hàng trung ương trên thế giới, cam kết sẽ yêu cầu các ngân hàng tăng thêm vốn.

Các kế hoạch này "sẽ giảm đáng kể xác suất, và mức độ căng thẳng liên quan tới kinh tế và tài chính," BIS cho biết. Nhưng BIS không đưa thời gian biểu để thực hiện các đề xuất. Các biện pháp sẽ được đưa ra thêm về chi tiết vào cuối năm và sẽ được đưa ra theo cách "không cản trở việc phục hồi kinh tế thực sự". Phiên họp của BIS diễn ra sau khi bộ trưởng tài chính từ 20 nước giàu nhất nhóm họp ở London hậu thuẫn cho chủ trương trả lương thưởng cho chuyên viên ngân hàng dựa vào kết quả kinh doanh dài hạn thay vì các hoạt động có nhiều rủi ro thường tập trung vào mục tiêu ngắn hạn.

Tuy nhiên họ đã không nhất trí được mức giới hạn cụ thể về số tiền trả cho các chuyên viên ngân hàng là bao nhiêu.

BIS, có trụ sở tại Basel, được thành lập vào năm 1930 sau khi xảy ra cuộc Đại Khủng hoảng, và có 55 thành viên là các ngân hàng trung ương. Ông Jean-Claude Trichet, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, chủ trì phiên họp nói "Những thỏa thuận mà 27 quốc gia lớn trên thế giới đạt được vào hôm nay là rất cần thiết bởi các thỏa thuận này đặt ra tiêu chuẩn mới về nỗ lực quản lý và giám sát các ngân hàng trên phạm vi toàn cầu".

Cuộc họp vào ngày Chủ nhật do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng tổ chức.

Lãnh đạo Ủy ban Basel, Nout Wellink, đồng thời là chủ tịch của ngân hàng trung ương Hà Lan, cũng cho rằng, chuyên viên ngân hàng cần được trả lương thưởng "theo đúng kết quả kinh doanh dài hạn và tính tới các biện pháp giảm thiểu rủi ro”.

Tin liên quan