‘Đi chợ mà không biết tính’

Image caption Khoản 1000 người lớn tham gia khảo sát

Một nghiên cứu của chính phủ Anh cho thấy người đi chợ không làm nổi phép tính để biết tiết kiệm được bao nhiêu đối với các mặt hàng hạ giá.

Nghiên cứu này nói người mua sắm các mặt hàng cơ bản sẽ mua nhiều hơn các mặt hàng giảm giá nếu kỹ năng tính toán của họ tốt hơn.

Chính phủ cũng đã đề nghị kèm thêm cho người lớn về toán miễn phí tại các trường cao đẳng.

Phép thử Khoảng một ngàn người lớn được hỏi về ví dụ một thanh sôcôla có giá lúc 1,99 bảng cho một thanh nhưng hai thanh thì có giá 3,45 bảng thì người mua sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Khoảng 87% những người được hỏi không thể làm được phép tính này.

Khoảng 57% những người được hỏi không thể tính được sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nếu một gói xúc xích được giảm giá một phần ba.

Chiến dịch giúp người mua sắm sẽ đưa họ tới các cửa hàng của chuỗi siêu thị Sainsbury trong tuần này nhằm quảng bá cho khóa học. Bộ trưởng phụ trách mua sắm của người tiêu dùng, Kevin Brennan, nói "Đây là một cơ hội rất tốt để nâng cao kỹ năng nhằm giúp cuộc sống hàng ngày - từ việc đi chợ hàng tuần và giúp đỡ con cái làm các bài tập ở nhà cũng như cải thiện cơ hội tại nơi làm việc”.