Anh bắt đầu nâng thuế hành khách sân bay

Image caption Hành khách các chặng bay dường dài sẽ phải trả thuế cao.

Anh bắt đầu triển khai thuế sân bay theo hai hạng mục áp dụng với các chuyến, làm tăng chi phí đi lại bằng hàng không lên 30 bảng.

Giá của các chuyến bay ngắn nhất tăng một bảng, với Thuế Hành khách Hàng không đối với chuyến bay trên 6000 dặm tăng từ 80 bảng lên 110 bảng đối với ghế hạng kinh doanh và ghế hạng nhất.

Thuế này vốn dựa vào các chuyến bay chặng ngắn và chặng dài nhưng nay được chia thành bốn nhóm phụ thuộc vào độ dài chặng bay.

Chính phủ viện dẫn lý do môi trường đối với việc tăng thuế nhưng các hãng hàng không đang lo ngại về ngành kinh doanh này trong bối cảnh suy thoái. Theo dự kiến sẽ tăng thêm thuế vào tháng 11 năm sau. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính nói: "Chính phủ cho rằng việc di chuyển bằng đường hàng không nên phải đóng thuế công bằng”.

"Thuế Hành khách Hàng không có vai trò đóng góp quan trọng đối với tài chính công, trong khi cũng giúp chính phủ đạt được mục tiêu về môi trường." 'Hoàn toàn vô lý' Việc tăng Thuế Hành khách Hàng không có ảnh hưởng đặc biệt tới hành khách ghế hạng kinh doanh và hạng nhất đối với chuyến bay chặng dài.

Thuế với ghế hạng phổ thông trước đây chỉ có 10 bảng cho chặng ngắn dưới 2.000 dặm và 40 bảng cho chặng bay dài. Ghế hạng kinh doanh trước đây phải đóng 20 bảng và ghế hạng nhất trước đây phải đóng 80 bảng.

Thuế Hành khách Hàng không cho các chuyến bay dưới 2.000 dặm hạng phổ thông nay là 11 bảng.

Đối với chặng từ 2.001 tới 4.000 dặm, thuế áp dụng là 45 bảng cho hạng phổ thông và 90 bảng cho các hạng ghế khác.

Đối với chặng bay từ 4.001 tới 6.000 dặm, hành khách phải trả mức thuế là 50 bảng cho hạng phổ thông và 100 bảng cho hạng cao hơn.

Và với tuyến bay nhiều hơn 6.000 dặm, thuế phải trả là 55 bảng cho hạng phổ thông và 110 bảng cho hạng cao hơn. Giám đốc Bộ phận khác hàng của Bristish Airways Silla Maizey nói: "Thuế cao như thế là tin chẳng tốt lành gì cho du khách và hoàn toàn vô lý."

Tin liên quan