"Khế ước" mới với các ngân hàng

Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown kêu gọi phải có một "khế ước xã hội" mới với các ngân hàng trên thế giới để buộc họ phải có trách nhiệm nhiều hơn với xã hội.

Ngỏ lời trước một hội nghị G20 quy tụ cấp bộ trưởng tài chính của 20 nước đã và đang phát triển trên thế giới nhóm họp tại Scotland, ông Brown nói rằng không thể nào chấp nhận được hiện trạng theo đó chỉ một số nhỏ ngân hàng đắc lợi khi đạt được thành công, và "tất cả chúng ta" phải gánh chịu khi họ thất bại.

Ông kêu gọi thành lập một quỹ với mục đích vực dậy các ngân hàng thất bại trong tương lai, mà nguồn tiền rót vào quỹ này có thể là một sắc thuế mới đánh vào các vụ giao dịch chuyển khoản giữa các ngân hàng với nhau.

Ông cũng nói rằng "điều cần thiết" là phải có tiến bộ trong việc tài trợ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Gánh nặng của người đóng thuế

Ông Brown nói trước hội nghị G20 này rằng phải có "một sự phân phối công bằng giữa rủi ro và tiền thưởng."

Ông ngỏ ý tin tưởng rằng: "Chúng ta nên bàn thảo đến sự thể là chúng ta có cần đến một khế ước xã hội kinh tế tốt hơn để phản ánh các trách nhiệm toàn cầu của các định chế tài chính đối với xã hội hay không."

Ông Brown nói rằng lãnh vực tài chính có vị trí quá then chốt cho nên chính phủ không thể làm gì hơn là phải nhảy vào can thiệp nếu như lãnh vực này thất bại.

Ông nói thêm: "Và điều không thể chấp nhận được là một số nhỏ được hưởng lợi nhờ sự thành công trong lĩnh vực và còn cái giá phải trả cho sự thất bại lại được chia đều cho tất cả chúng ta gánh chịu."

Ông Brown liên tục nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có hành động "toàn cầu" để đổi mới hệ thống ngân hàng thế giới.

Ông nhấn mạnh: "Anh Quốc sẽ không có động thái nào trừ phi các nước khác cùng có động thái."

Ông Brown nhìn nhận sẽ có " một số vấn đề kỹ thuật và thực tiễn to lớn và khó khăn" để buộc các hệ thống ngân hàng phải có trách nhiệm nhiều hơn.

Ông nói rằng có thể có một số phương cách để tài trợ, trong số này có một loại thuế mới đánh trên các vụ giao dịch.

Ông nói thêm trong số các sự lựa chọn khác là một chế độ bảo hiểm, một "quỹ thanh lý toàn cầu" hoặc một sự thu xếp số vốn.

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài