TSE phải bồi thường 10,7 tỉ yen

Image caption Lệnh bán nhầm đã gây nhiều rối loạn trên thị trường chứng khoán Tokyo hồi tháng Mười Hai năm 2005

Tòa án Nhật Bản yêu cầu Thị Trường Chứng Khoán Tokyo (TSE) bồi thường 10,7 tỉ yen vì lỗi hệ thống máy tính không cho phép một công ty hủy một thương vụ lớn hồi năm 2005.

TSE sẽ phải trả công ty Mizuho Securities số tiền này sau khi công nhận lỗi trong hệ thống máy tính đã cản trở một nhân viên của công ty này hủy lệnh bán cổ phiếu có trị giá rất lớn được đặt nhầm.

Nhân viên này đặt nhầm lệnh bán 610.000 cổ phiếu với giá một yen một cổ phiếu, trong khi đáng ra lệnh cần được đặt là bán một cổ phiếu với giá 610.000 yên.

Do không hủy được lệnh này, công ty Mizuho Securities đã tốn 40,7 tỉ yen. Công ty này đã đề nghị được bồi thường toàn bộ số tiền, nhưng tòa chỉ tuyên bồi thường 10,7 tỉ.

Chủ tịch TSE, Atsushi Saito nói: “Chúng tôi đang xem xét nhiều khả năng, trong đó có cả khả năng kháng án.”

Lỗi máy tính

Lệnh bán nhầm khi đó đã gây rối loạn trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

Chủ tịch của TSE khi đó, Takuo Tsurushima, đã từ chức không lâu sau giao dịch này.

Ông công nhận máy tính trên sàn giao dịch đã không cho phép Mizuho hủy lệnh bán cổ phiếu của công ty viễn thông J-Com.