Microsoft mua Skype

Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Microsoft xác nhận đã đồng ý mua lại công ty điện thoại qua mạng, Skype.

Với giá 8,5 tỉ USD, Microsoft sẽ nắm nhiều cổ phần nhất trong Skype.

Skype có cở sở chính tại Luxembourg, với 663 triệu người sử dụng trên toàn cầu. Tháng Tám năm ngoái công ty muốn niêm yết nhưng sau đó hoãn lại.

Năm 2006 công ty đấu giá trên mạng, eBay, mua Skype với giá $2,6 tỉ USD, trước khi bán đi 70% vào năm 2009 với giá $2 tỉ.

Phần hùn lớn nhất nhất được một nhóm nhà đầu tư do công ty Silver Lake và Andreessen Horowit dẫn đầu.

Các cổ đông lớn khác còn có công ty công nghệ Joltid và Quỹ Đầu tư Hưu trí Canada.

'Phòng thủ'

Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer nói: "Skype là một dịch vụ tuyệt vời, được hàng triệu người trên thế giới yêu thích''.

"Cùng với họ chúng tôi sẽ tạo nên phương tiện liên lạc thực để người ta có thể giữ liên lạc với gia đình, bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp ở bất kỳ đâu trên thế giới.''

Skype sẽ trở thành một bộ phận mới của Microsoft, và giám đốc điều hành của Skype Tony Bates sẽ tiếp tục lãnh đạo, báo cáo trực tiếp cho ông Ballmer.

"Đây là tài chiến lược và là một sự phòng thủ [cho Microsoft]," Colin Gillis, một phân tích gia của công ty BGC Financial nói.

"Nếu họ có thể đưa dịch vụ này vào phiên bản Windows 8, họ sẽ có ưu thế. Nó giúp họ trong thị trường máy tính bảng (tablet)."

Một số phân tích gia khác nói mục đích của Microsoft khi mua Skype là để cải tiến các dịch vụ hội họp từ xa qua video.