FDI Việt Nam giảm chín tháng đầu năm

Cập nhật: 10:05 GMT - thứ năm, 11 tháng 10, 2012
Xuất khẩu Việt Nam

Chủ yếu vốn đầu tư FDI vào Việt Nam chín tháng đầu năm nay tập trung vào công nghiệp, chế tạo và bất động sản

Đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giảm mạnh trong Chín tháng đầu năm, theo thống kê mới nhất của Tổng cục thống kê (GSO).

Thống kê đăng tải ngày 10/10 cho thấy trong chín tháng đầu năm, kể đến ngày 20/9, Việt Nam thu hút tổng cộng 9,52 tỷ đôla FDI, tính cả các dự án cấp mới và tăng vốn, bằng 72,1% so với năm ngoái.

Trong đó có 775 dự án thuộc các khoản đầu tư mới được cấp phép đạt 6,1 tỷ đôla. Số lượng dự án cấp mới thấp hơn năm ngoái 17,4% trong khi tổng giá trị vốn đầu tư mới thấp hơn 39%.

Thành phố Bình Dương tiếp tục đứng đầu cả nước trong thu hút FDI, với 74 dự án tổng giá trị 2,16 tỷ đôla.

Kế tiếp Bình Dương là thành phố Hải Phòng, với 21 dự án tổng giá trị 1,1 tỷ đôla.

Thành phố Đồng Nai đứng thứ ba, với 37 dự án tổng giá trị 991 triệu đôla.

Phần lớn các dự án FDI trong năm nay thuộc diện vừa và nhỏ. Chỉ một dự án bất động sản trên tổng số 775 dự án trong chín tháng đầu năm có vốn đầu tư trên một tỷ đôla.

64 dự án khác có giá trị từ 10 triệu đôla trở lên. chiếm 8,5% tổng số dự án, giá trị tổng cộng 5,29 tỷ đôla. Các dự án này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp, chế tạo và bất động sản.

Hiện tại đã có 8,1 tỷ đôla được giải ngân, thấp hơn năm ngoái 1,2%.

Nhật Bản là nước hiện đầu tư nhiều FDI nhất vào Việt Nam, với tổng cộng 203 dự án tổng trị giá 3,7 tỷ đôla.

Hàn Quốc là nước đứng thứ nhì trong đầu tư FDI vào Việt Nam, với 159 dự án tổng giá trị 432 triệu đôla.

Hong Kong đứng thứ ba với 31 dự án tổng giá trị 432 triệu đôla.

Khu vực FDI hiện tại đang đóng góp đáng kể vào khoản 34 triệu đôla thặng dư thương mại trong chín tháng đầu năm.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.