Khu vực dịch vụ Trung Quốc tăng trưởng

Cập nhật: 16:24 GMT - thứ năm, 3 tháng 1, 2013

Khu vực xây dựng đóng góp lớn vào tăng trưởng khu vực dịch vụ của Trung Quốc thời gian qua

Khu vực dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất trong vòng bốn tháng, gia tăng tín hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế có thể đang được ổn định.

Chỉ số quản lý mua hàng khu vực phi sản xuất (PMI) tăng lên mức 56,1 trong tháng 11. Nếu PMI cao hơn 50 nghĩa là có sự tăng trưởng.

Thống kê mới nhất cũng cho thấy nhu cầu khu vực xây dựng đã bắt đầu có tăng trưởng.

Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng sự phục hồi vẫn còn rất yếu.

"Mức PMI khu vực sản xuất và phi sản xuất trong tháng 12 vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn trong quá khứ và bị kìm hãm bởi tăng trưởng kinh tế khiêm tốn," ông Dariusz Kowalczyk tại Credit Agricole bình luận.

Chỉ số PMI phi sản xuất được sử dụng để theo dõi khu vực dịch vụ trong đó có bán lẻ và xây dựng.

Đầu tuần này, các chỉ số khu vực sản xuất của Trung Quốc cũng có dấu hiệu tích cực.

Tuy nhiên xuất khẩu vẫn khá yếu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đình trệ.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.