VN: Hai thành phố lớn tăng trưởng chậm

Image caption Tăng trưởng tại hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Tăng trưởng kinh tế hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm vẫn tiếp tục trì trệ.

Số liệu mới nhất được công bố bởi Cục thống kê hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh cho thấy tốc độ tăng trưởng ở hai thành phố trong thời gian sáu tháng đầu năm đều không có nhiều tiến triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Hà Nội gần như dẫm tại chỗ trong khi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở Hà Nội, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong sáu tháng đầu năm 2013 là 7,67% so với cùng kỳ năm ngoái, không cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,6% của năm 2012.

Trong khi đó, mức tăng trưởng GRDP so với cùng kỳ năm ngoái trong sáu tháng đầu năm tại thành phố Hồ Chí Minh là 7,9%, thấp hơn mức tăng 8,1% của năm 2012.

Chỉ giá tiêu dùng (CPI) tại Hà Nội tăng chậm, ở mức 0,08% so với tháng trước và 5,43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hà Nội, có 10 trong số 11 các nhóm hàng tăng giá, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm văn hóa, giải trí, du lịch, tăng 0,62%.

Giá nhóm nhà ở, điển nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đứng thứ nhì, tăng 0,41%.

Trong khi đó, giá của 4/11 nhóm hàng ở thành phố Hồ Chí Minh lại giảm phát.

Các nhóm hàng giảm giá bao gồm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,36%, giao thông giảm 0,8%, bưu chính viễn thông giảm 0,21% và hàng hóa dịch vụ khác, giảm 0,13%.

Theo số liệu được Tổng Cục thống kê đưa ra hồi tháng Năm, CPI cả nước ở mức - 0,06% so với tháng 4-2013.

Chỉ số giá âm tiếp tục phản ánh xu hướng liên tục đi xuống của nhu cầu tiêu dùng trong nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Tin liên quan