Đài Loan 'sẽ nhận lại lao động VN'

Bản quyền hình ảnh Getty

Lệnh cấm người Việt sang Đài Loan làm nghề đánh bắt thủy sản và giúp việc nhà sẽ được Đài Loan gỡ bỏ từ ngày 1/7.

Bộ trưởng Lao động Đài Loan đã đến Việt Nam dự cuộc họp song phương về các vấn đề lao động hôm 26-27 tháng Tư.

Ông Trần Hùng Văn nói sẽ có giai đoạn thử nghiệm trong một năm và hai bên sẽ thảo luận vấn đề bóc lột lao động, trong đó có vấn đề phí môi giới cao.

Đài Loan cấm lao động Việt Nam đánh bắt cá từ tháng 5/2004 và ngừng nhận lao động giúp việc nhà từ tháng 1/2005.

Nhưng từ khi Indonesia cấm xuất khẩu lao động giản đơn, Đài Loan đã gặp khó khăn.

Lao động Indonesia chiếm tỉ lệ cao nhất trong số lao động nước ngoài ở Đài Loan, chiếm 41.6%, với 231.489 người.