Barclays sa thải Giám đốc vì bất đồng

Ông Antony Jenkins, Giám đốc điều hành ngân hàng Barclays Bản quyền hình ảnh Reuters

Ông Antony Jenkins, Giám đốc điều hành ngân hàng Anh Barclays, bị sa thải sau khi có bất đồng với Ban điều hành liên quan tới kế hoạch cắt giảm để giảm chi phí và về lợi nhuận của công ty.

Các thành viên của Ban điều hành được tin là muốn có cắt giảm chi phí lớn hơn và tập trung hơn vào khả năng làm việc của ngân hàng đầu tư này.

Chủ tịch John McFarlane nói ngân hàng cần phải làm việc có hiệu quả hơn: "Điều mà chúng tôi cần là cải thiện lợi nhuận. Ngân hàng Barclays làm việc chưa có hiệu quả. Chúng ta thật cồng kềnh."

Trong một tuyên bố, ngân hàng Barclays nói cần có một "loạt những kỹ năng mới" ở những người đứng đầu.

Ông Jenkins là Giám đốc điều hành Barclays từ năm 2012.

Theo phân tích gia về kinh doanh của BBC, Kamal Ahmed, thì ông Antony Jenkins bị sa thải vì bất đồng với Ban điều hành về kích cỡ của ngân hàng và về tốc độ cắt giảm.

Vẫn theo Kamal Ahmed, trong vài ngày qua ông Jenkins đã được Ban điều hành báo cho biết ông không còn được họ tin tưởng là người phù hợp có thể dẫn dắt ngân hàng này.

Tin liên quan