Qua 40 tuổi 'nên làm ba ngày một tuần'

Bản quyền hình ảnh Getty

Người trên 40 tuổi làm việc năng suất nhất nếu họ đi làm ba ngày một tuần, theo một nghiên cứu kinh tế.

Nghiên cứu này phân tích thói quen làm việc và kết quả kiểm tra não bộ của khoảng 3000 đàn ông và 3500 phụ nữ trên 40 tuổi tại Úc.

Những tính toán này cho thấy những công việc bán thời gian giúp cho việc giữ được sự kích hoạt não bộ, trong khi đó tránh được tình trạng mệt mỏi và căng thẳng.

Theo các nhà nghiên cứu, điều này cần được cân nhắc vì nhiều quốc gia hiện nay đã nâng độ tuổi nghỉ hưu.

Con dao hai lưỡi

Bản quyền hình ảnh Reuters

Số liệu nghiên cứu được rút ra từ Bản điều tra về Động lực Lao động, Thu Nhập và Gia đình tại Úc, do Viện Xã hội và Kinh tế ứng dụng thuộc Đại học Melbourne thực hiện.

Bản điều tra này xem xét chỉ số kinh tế và phúc lợi chủ quan, cũng như kết cấu gia đình và việc làm.

Những người tham gia bản điều tra được yêu cầu đọc to từ ngữ, thuật lại danh sách con số theo thứ tự ngược; hoặc ghép chữ cái và con số với nhau dưới sức ép về mặt thời gian.

Bản quyền hình ảnh Getty

Nhìn chung, những người làm việc 25 giờ một tuần có xu hướng đạt kết quả cao hơn khi tham gia vào nghiên cứu này.

“Công việc có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, công việc kích hoạt bộ não; nhưng đồng thời, làm việc quá tải cùng với đặc trưng một số nghề nghiệp có thể gây nên mệt mỏi và căng thẳng. Điều này có khả năng phá hủy các chức năng tư duy,” theo bản báo cáo.

Colin McKenzie, giáo sư kinh tế tại Đại học Keio đã tham gia vào nghiên cứu này. Ông cho biết, dường như làm việc nhiều giờ một cách thái quá có ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ nhiều hơn là không làm gì cả.

Những số liệu cũng cho thấy chức năng tư duy của những người làm việc hơn 60 giờ một tuần kém hơn so với những người thất nghiệp.

Tuy nhiên, ông Geraint Johnes, giáo sư kinh tế tại Đại học Quản lý Lancaster nói, “Nghiên cứu này chỉ xem xét trường hợp những người đi làm trên 40 tuổi, thế nên nó không thể đưa ra kết luận về những người trên 40 tuổi so với những người ở độ tuổi khác”.

“Điều các tác giả tìm ra được là chức năng tư duy được cải thiện khi nhân viên làm việc đến ngưỡng 25 giờ một tuần và sau đó chức năng này sẽ giảm dần”.

Ông Johnes nói thêm: “Thực ra, đầu tiên sự suy giảm này là rất nhỏ, và hầu như không có ảnh hưởng gì nếu số giờ làm việc tăng lên 35 giờ một tuần. Tuy nhiên nếu quá 40 giờ làm việc một tuần, sự suy giảm chức năng tư duy sẽ xảy ra nhanh hơn.”

Tin liên quan