Văn hóa

Cập nhật: 09:29 GMT - thứ tư, 27 tháng 7, 2011

Cuốn hồi ký của nghệ sĩ hài Anh Đỗ vừa giành được giải thưởng uy tín của Úc, Sách của Năm.

Nghệ sĩ piano đang sống ở Anh Nguyễn Bích Trà trở lại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trong một chương trình đặc biệt.

Thế giới âm nhạc bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc ca sỹ đoạt giải Grammy, Amy Winehouse, người qua đời hôm 23/7.

Nhà dân tộc học người Pháp, Georges Condominas, người có cuộc đời nhiều gắn bó với Việt Nam, qua đời ở Paris.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.