Bản đồ châu Á và thế giới của Rigobert Bonne

Vì sao các bản đồ mang tên tác giả Pháp Rigobert Bonne từ Thế kỷ 18 vẫn có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng đến ngày nay?

Bản đồ Bonne về Philippines xuất bản năm 1760 có cả hình các xứ sở tồn tại trên bán đảo Đông Dương vào thời điểm đó

Nguồn hình ảnh, Design Pics/Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Bản đồ của Rigobert Bonne, nhà soạn bản đồ của Hoàng gia Pháp về Philippines xuất bản năm 1760 có cả hình các xứ sở tồn tại trên bán đảo Đông Dương vào thời điểm đó, gồm cả Đàng Ngoài (ghi là Tunkin) và Đàng Trong (Cochinchine), và Champa (ghi là Ciampa)

Nguồn hình ảnh, UniversalImagesGroup

Chụp lại hình ảnh,

Bộ 'Atlas de Toutes Les Parties Connues du Globe Terrestre' của Rigobert Bonne, xuất bản ở Geneva vào khoảng năm 1760. Ông là nhà soạn bản đồ tại triều đình Pháp và có công dựng lại bản đồ toàn thế giới và nhiều vùng đất xa xôi.

Nguồn hình ảnh, UniversalImagesGroup

Chụp lại hình ảnh,

Bản đồ hòn đảo Cuba của Rigobert Bonne (1727 – 1794)

Nguồn hình ảnh, Universal History Archive

Chụp lại hình ảnh,

Bản đồ của Rigobert Bonne về châu Úc còn ghi tên lục địa này là Tân Hà Lan

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Tân Thế giới và Cựu Thế giới, theo Địa cầu của Rigobert Bonne. Sinh năm 1727 và qua đời năm 1795 ông được coi là một trong những chuyên gia bản đồ quan trọng nhất của Thế kỷ 18.