Nhóm tượng Max trong bảo tàng ở Bonn, nước Đức

Nhóm tượng Max trong bảo tàng ở Bonn, nước Đức

Nhóm tượng đầu Karl Max trong bảo tàng ở Bonn, nước Đức 'ngày một nhỏ lại'.