COP25: Vẽ lại tranh ở Bảo tàng Prado, Madrid báo động về khí hậu

Felipe IV a Caballo (Philip IV on Horseback) by Diego Velázquez Bản quyền hình ảnh Museo del Prado
Image caption Vua Felipe IV cưỡi ngựa, tranh của Diego Velázquez
WWF's version of Velázquez's Felipe IV a Caballo Bản quyền hình ảnh WWF Spain / Museo del Prado
Image caption WWF 'vẽ lại' tranh vua Felipe IV 'cưỡi ngựa trong nước lụt'

Nhân Hội nghị Thượng đỉnh COP25 ở Madrid về biến đổi khí hậu, một số tranh cổ được sửa để gửi ra thông điệp.

El quitasol (The Parasol) by Francisco de Goya Bản quyền hình ảnh Museo del Prado
Image caption Tranh của Francisco de Goya 'Cái ô' (El quitasol)
WWF's version of Goya's El quitasol (The Parasol) Bản quyền hình ảnh WWF Spain / Museo del Prado
Image caption WWF 'vẽ lại' tranh 'Cái ô' thời nay

Tổ chức bảo tồn WWF và bảo tàng Prado đã hợp sức để đánh động về ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Bản quyền hình ảnh Museo del Prado
Image caption 'Các bé trai trên bãi biển' (Niños en la playa) của Joaquín Sorolla
WWF's version of Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Bản quyền hình ảnh WWF Spain / Museo del Prado
Image caption 'Niños en la playa' nay lẫn cá, trong tranh của WWF

Trong khi Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP25) khai mạc tuần này ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, họ lấy các bức họa nổi tiếng đặt vào hoàn cảnh hiện nay: nước dâng, mưa lũ.

El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Bản quyền hình ảnh Museo del Prado
Image caption Tranh của Joachim Patinir: 'Đi qua vịnh Estigia' (El paso de la laguna Estigia)
WWF version of El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Bản quyền hình ảnh WWF Spain / Museo del Prado
Image caption Vẫn tranh của Joachim Patinir nay chỉ có cảnh khô hạn, không còn dòng nước.

COP25 đáng ra được tổ chức ở Chile nhưng vì bất ổn kéo dài nên đã chuyển về Tây Ban Nha năm nay.

Tin liên quan