Biếm họa Canh Tý: Chuột nhận đô la như chuột sa chĩnh gạo

Chùm tranh của các họa sĩ biếm hoạ từ Việt Nam về chuột và thời sự đón năm Canh Tý..

Chụp lại hình ảnh,

Từ chuột nhắt đến chuột túi và chuột 'tư túi', sự tiến hóa cho thấy loài sau to hơn loài trước.

Chụp lại hình ảnh,

Nhiều lời hứa giải quyết khiếu kiện 'Đầu voi, đuôi chuột' - tranh của Huy Chương

Chụp lại hình ảnh,

Chuột nhận đô la như chuột sa chĩnh gạo

Chụp lại hình ảnh,

Bị hạ bệ, chuột rớt nước mắt - tranh của Lý Trực Dũng

Chụp lại hình ảnh,

Heo bàn giao lại cho Chuột

Chụp lại hình ảnh,

Nhắc lại một số biếm họa 2019. Chủ đề tham nhũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận VN