GS Nguyễn Tài Cẩn qua đời

Bản quyền hình ảnh nguyen tai can
Image caption GS Nguyễn Tài Cẩn là người mở đường cho phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học tiếng Việt ở Liên Xô

Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, một trong các chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ học của Việt Nam, vừa qua đời tại Nga, thọ 85 tuổi.

Là nhà nghiên cứu Việt ngữ học và Hán-Nôm, ông cũng có nhiều công trình về ngữ pháp, ngữ âm, từ nguyên, văn tự và để lại nhiều giáo trình và chuyên khảo.

Sinh năm 1926 tại Thanh Chương, Nghệ An, ông Nguyễn Tài Cẩn học tại Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Ngữ văn đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô năm 1960.

Công trình của ông về ngôn ngữ học có đề tài là "Từ loại Danh từ tiếng Việt".

Sau đó, từ 1961 đến năm 1971 ông làm Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết có bài ca ngợi GS Cẩn, thầy của ông về các nỗ lực trong giáo dục như sau:

"Đối với tôi, Thầy là người có ảnh hưởng lớn nhất, quyết định nhất trong sự nghiệp khoa học. Cũng như nhiều anh em cùng lứa, tôi không dám mơ có được kiến thức sâu rộng, trí tuệ sắc sảo, tài năng hùng biện như Thầy."

Năm 1980 ông Nguyễn Tài Cẩn được Nhà nước phong học hàm Giáo sư.

Theo báo Diễn Đàn tại Paris, trong các năm 1982, 1988–1990, ông được mời thỉnh giảng tại Trường Đại học tổng hợp Paris 7, và năm 1991 tại Đại học Cornell (Hoa Kỳ).

Trong những năm cuối đời, mặc dầu sức khỏe yếu kém, ông dành nhiệu tâm lực để tiếp nối công trình của học giả Hoàng Xuân Hãn, đi tìm nguyên tác Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Có vợ là bà Nona Stankevich, ông sống tại Moscow những năm cuối đời và tạ thế hôm 25/2 vừa qua.

Lễ tang của ông dự kiến cử hành hôm 28/2 này tại Moscow.

Ngoài công tác nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn đã đào tạo rất nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Hán Nôm.

Ông cũng được ca ngợi là có đóng góp lớn cho việc xây dựng chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.