Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cử tạ Việt Nam đã có chiến thuật'

Huấn luyện viên Nguyễn Quang Ngọc nói về đấu pháp, chiến thuật ở Olympics London 2012 của đoàn lực sỹ cử tạ Việt Nam gồm hai vận động viên Trần Lê Quốc Toàn (56 kg) và Nguyễn Thị Thúy (53 kg).

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 26/7/2012 ở London, ông Ngọc nói về cảm tưởng đến nước Anh, cũng như đánh giá công việc tập huấn tiền Olympics của đội.