Mời bạn dự cuộc thi 'Nếu' với BBC

Cập nhật: 16:10 GMT - thứ ba, 29 tháng 1, 2013

Nghệ sỹ dự đoán tương lai

BBC hỏi sáu nghệ sỹ trên khắp thế giới về cách nhìn của họ về tương lai.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Giả sử bạn hình dung được ra một viễn cảnh cho tương lai thì nó sẽ ra sao? Hãy chia sẻ với chúng tôi hình ảnh độc đáo về cuộc sống tương lai trên Địa Cầu.

BBC muốn các bạn gửi về qua dạng bài phù hợp với bạn, hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, phim, ảnh, tác phẩm nghệ thuật về viễn cảnh đó.

Với chủ đề ‘Nếu’ (What If), bạn có thể hình dung ra cuộc sống xung quanh, hay cảnh trí trong ngôi nhà của mình, con người sẽ sống, ăn uống, sinh hoạt, giao tiếp, di chuyển ra sao, và hành tinh Trái Đất sẽ trông như thế nào. Những điều gì cần cải thiện, thay đổi, chỉnh sửa.

Chúng tôi muốn nhận được bài đầy tính sáng tạo, và sẽ chọn ra bài có sức hấp dẫn mạnh nhất về hình ảnh.

BBC đã mời sáu nghệ sỹ, nhà làm phim, soạn tác phẩm hình họa có tiếng để chia sẻ viễn kiến của họ về tương lai.

Mời bạn xem các tác phẩm của họ trong trang này.

Thể lệ cuộc thi

Chủ đề tham gia gửi bài gồm hai thể loại: hình ảnh và phim (dài tối đa 50 giây) và chỉ có một người được chọn để thắng cuộc cho mỗi chủ đề.

Ban giám khải gồm năm người từ năm châu lục sẽ chọn các bài hay nhất.

Bạn có thể xem thêm về họ ở đây: Bấm bbc.co.uk/whatif or bbc.com/what if

Bạn chỉ có thể gửi một bài tham gia cuộc thi trước hạn 10:00 giờ GMT 8 tháng 3/2013.

Giải thưởng của BBC cho hai người thắng cuộc là một lapton với đầy đủ phụ kiện và nhu liệu trị giá tới 2500 bảng Anh (bằng 3900 USD).

Các bài tham gia cần phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn sau:

  • Sáng tạo
  • Ấn tượng về hình ảnh
  • Ý tưởng độc đáo
  • Sức thu hút về tình cảm
  • Sức mạng của viễn kiến qua dạng thức hình ảnh

Tác phẩm hãy gửi về whatif@bbc.co.uk và qua đó, bạn đồng ý để BBC sử dụng bài mà không phải trả bản quyền trên toàn cầu. BBC sẽ có quyền xử lý, biên tập lại và đăng tải cho công chúng.

Xin xem thêm về điều khoản của BBC bằng tiếng Anh ở đây: Bấm BBC's Privacy Policy.

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.