Khác nhau giữa Think of và Think about

Big Ben tại Anh và Tượng Nữ thần Tự do tại Hoa Kỳ

Cecile Arnould từ Bỉ hỏi: Tôi muốn biết sự khác nhau giữa 'think of' và 'think about'.

Nghe câu trả lời

Sian Harris trả lời:

Chào Cecile. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi - giới từ trong tiếng Anh là tương đối phức tạp.

Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với "Think of" và "Think about".

Về cơ bản thì "think of" thường có nghĩa là "tưởng tượng" - imagine - trong khi "think about" thường có nghĩa gần hơn với "consider" - xem xét, suy nghĩ.

Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ, nếu tôi nói "I am thinking of a tropical beach, please don't interrupt me." Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển nhiệt đới, tôi đang mơ về nơi đó.

Còn nếu trong một ví dụ khác như "They are thinking about whether to agree to the sale" thì "think about" ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét - they are considering the sale.

Trong những trường hợp như trên, thì một cách dùng này thường hay được sử dụng thay cho cách dùng kia trong những ngữ cảnh nhất định nào đó, như hai ví dụ trên.

Tuy nhiên khi chúng ta nói về người, chúng ta thường dùng cả hai và đều có nghĩa tương tự như nhau.

Ví dụ, nếu bạn tôi bị tai nạn và phải vào bệnh viên, tôi có thể gửi hoa và một tấm thiếp tới cho bạn với lời nhắn gửi mà trong đó chúng ta có thể dùng cả hai Think of và Think about: "I'm thinking of you," hay "I'm thinking about you", và nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao.

Tải câu trả lời xuống để nghe

Bản tiếng Anh để in ra

Sian Harris phụ trách Bộ phận đào tạo tiếng Anh của Thế giới vụ Đài BBC. Chị từng dạy tiếng Anh 10 năm tại các trường cao đẳng và trung học ở London.