Giấc mơ Dubai tan vỡ

Các nhà đầu tư ngày càng thêm quan ngại về khả năng chi trả của Dubai trước món nợ nhiều tỷ đô la, sau khi một trong các công ty lớn nhất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Dubai World, nói hãng đang vật lộn với việc hoàn trả khoản vay. Hãng nay thuộc sở hữu chính phủ.

Nghe toàn bài

For years Dubai appeared to have turned itself into a successful model - super-modern, yet Arab, spurring many of its neighbours to imitate the flamboyant Western architecture and its approach to diversifying an oil-based economy. It had also become a magnet for other Arabs dreaming of the material comfort of a Western lifestyle.

But as the debt crisis began to bite the dream turned sour. Reports speak of many forced to literally dump their cars by the airport and flee the country for fear of the consequences of defaulting on their personal loans.

The question now is whether Dubai's much richer Arab neighbours will come to its rescue.

Magdi Abdelhadi, BBC News

Nghe các từ

turned itself phải trải qua rất nhiều nỗ lực

spurring thúc đẩy, khuyến khích ai đó (ở đây có nghĩa là các nước khác trong khu vực) hãy cố gắng hơn nữa

diversifying an oil-based economy đa dạng hoá nền kinh tế vốn dựa trên nền tảng dầu khí

a magnet ở đây có nghĩa là nơi mà rất nhiều người bị hấp dẫn, bị cuốn hút tới (nơi nhiều người muốn tới làm việc, sinh sống)

to bite bị cảm giác đau đớn, không dễ chịu

turned sour tình hình trở nên cay đắng, chua chát, không còn dễ chịu nữa

dump rũ bỏ, vứt bỏ, bỏ đi mà không có ý định trở lại nữa

defaulting on vỡ nợ, mất khả năng thanh toán

come to its rescue ở đây có nghĩa là cung cấp các hỗ trợ tài chính nhằm giúp đỡ cho nền kinh tế Dubai