Pizza tại Naples được EU công nhận

Những người làm pizza tại Naples đã ăn mừng sau khi được Liên Hiệp châu Âu chính thức công nhận. Đó là kết cục của một trận chiến kéo dài 25 năm và nhằm bảo vệ pizza Neapolitan khỏi bị bắt chước.

Nghe toàn bài

For 25 years pizza makers in Naples have been trying to get their product protected, and now it is, being granted a TSG, or Traditional Speciality Guaranteed label by the EU. The head of the pizza makers' association said the trademark was a great honour.The EU's agriculture commissioner said Neapolitan pizza was now part of Europe's food heritage.

It means that all pizzerias aspiring to supply the real thing are, in future, supposed to be vetted by a special commission that will check standards. They include using only San Marzano tomatoes and fresh buffalo mozzarella cheese.

The Italian farmers' association says that half of Italy's 25,000 pizzerias currently use the wrong ingredients, like East European cheese or Ukrainian flour.

Italy now tops the EU chart for products that are protected. It has 180, more than Spain or France. Protected status enables producers to not only boast about their exclusivity but also charge a premium. And now pizza makers from Naples will get their slice of the action.

Duncan Kennedy, BBC News, Italy

Nghe các từ

to get their product protected để sản phẩm của họ được bảo vệ (mà ở đây là bánh pizza)

granted được cho, được phép, cấp phép (usually thường là theo đường chính thức)

head người đứng đầu một tổ chức

trademark thương hiệu (của một sản phẩm để phân biệt với các sản phẩm khác tương tự)

food heritage di sản thực phẩm, thực phẩm thuộc về một nền văn hóa, xã hội nào đó (ở đây là châu Âu) vẫn tồn tại trong quá khứ và có tầm quan trọng về lịch sử

pizzerias quán hàng bán pizza (nhà hàng, quán cà phê v.v.) nơi làm và bán pizzas cho khách

the real thing đồ thật, chính hiệu (ở đây là pizzas Neapolitan)

vetted được sàng lọc, kiểm tra cẩn thận là nó phù hợp, đủ tiêu chuẩn

boast about their exclusivity tự hào nói về tính độc nhất vô nhị của sản phẩm đó

charge a premium tính giá cao hơn, ở đây có nghĩa là nâng giá vì sự đặc biệt của bánh pizza này