Giá nhà Kenya tăng nhờ hải tặc

Theo các đại lý bất động sản tại thủ đô Nairobi của Kenya, giá nhà đã tăng gấp đôi trong vòng ba năm qua. Nhưng không phải bởi có thêm các nhà đầu tư giàu có, mà có lẽ bởi một nguyên do khác thú vị hơn nhiều.

Nghe toàn bài

While property prices in the United States have fallen almost 30 per cent in the last three years, the cost of homes in the Kenyan capital Nairobi has almost doubled, according to estate agents in the city.

Some of the reasons for this rise can be attributed to improvements in the city's infrastructure and people fleeing the violence in the Rift valley. But, there could be another, much more fascinating factor.

Pirates operating off neighbouring Somalia's coast are thought to generate tens of millions of dollars a year. And Joseph Kaeyah, from the Kenya Institute of Public Policy Research, thinks that some Somali pirates are using the Nairobi property market.

According to Nairobi estate agent Charles Mwangi, the reasons pirates may be doing this is obvious. It could be a way of hiding their cash or laundering it. He's concerned about the impact this is having on ordinary Kenyans, as an increasing number of middle class families cannot afford to buy homes.

Rachel Wright, BBC News

Nghe các từ

estate agents đại lý bất động sản

can be attributed to là kết quả của, gây ra bởi cái gì

infrastructure cơ sở hạ tầng, như đường sá, giao thông công cộng, điện nước và các dịch vụ khác nhằm giúp xã hội vận hành được

fleeing bỏ chạy, đào thoát

fascinating factor yếu tố, lý do vô cùng thú vị

pirates cướp biển, hải tặc, những kẻ tấn công, cướp bóc và có các hành vi tội phạm khác đối với các thủy thủ hay các tàu thủy

operating hoạt động

generate tạo ra, làm ra

laundering ở đây có nghĩa là rửa tiền, tức tiến trình bất hợp pháp do bọn tội phạm thực hiện, nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất hợp pháp

impact ảnh hưởng lớn, thay đổi lớn