Nhà tài phiệt Trung Quốc ra hầu tòa

Phiên xử ông Hoàng Quang Dụ, từng là doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc, bắt đầu diễn ra. Ông bị cáo buộc tội sử dụng bất hợp pháp các thông tin nội gián để kiếm lợi riêng.

Nghe toàn bài

Huang Guangyu built a billion dollar business from almost nothing. He dropped out of school and started selling batteries and radios on a market stall nearly 30 years ago. His business grew into a chain of more than thirteen hundred stores across China. Canny investments in property helped him build a fortune estimated to be in excess of 6.3 billion-dollars.

In 2008 he topped the Hurun Report's China rich list. A few months later he was arrested and he's been in detention ever since. He faces charges of insider trading and bribery. His wife and a business associate are on trial with him. A subsidiary of Gome, the firm he founded, is also accused of corporate bribery.

Huang Guangyu stepped down as the firm's chairman last year but is still its largest shareholder. The trial which will not be open to the media is expected to last three days.

Chris Hogg, BBC News, Shanghai

Nghe các từ

dropped out of school bỏ học

a market stall quầy hàng, sạp hàng nhỏ ngoài chợ

a chain chuỗi các cửa hàng, cửa hiệu thuộc cùng một chủ sở hữu

canny investments những khoản đầu tư khôn ngoan

estimated to be in excess of ước tính vượt quá (con số nào đó)

in detention bị tạm giữ, tạm giam

insider trading buôn bán nội gián (hành vi mua bán bất hợp pháp cổ phiếu nhờ việc có thông tin đặc biệt từ người có liên quan, biết rõ nội tình công ty đó)

bribery hối lộ

a subsidiary công ty con, công ty thành viên

shareholder cổ đông