Khó có truyền hình trực tiếp tại Bắc Hàn

Ủng hộ viên cho đội tuyển Bắc Hàn tại Nam Phi, 2010

Gần như không thể có chuyện người dân Bắc Hàn sẽ được theo dõi truyền hình trực tiếp tiến triển của đội tuyển quốc gia nước họ tại giải Bóng đá thế giới vì truyền thông bị kiểm soát rất chặt chẽ tại nước này. Tường thuật trực tiếp là một điều rất khó xảy ra trong suốt giải.

Nghe toàn bài

North Korea, of course, hasn't sent any fans to South Africa. Such are the restrictions it places on freedom of movement that there is no such thing as a North Korean tourist. And the single, government-run, TV channel rarely broadcasts live international games, perhaps because it risks allowing pictures of people protesting against the country's human rights record onto the airwaves. But citizens who do have access to a TV set - ownership is patchy outside the capital Pyongyang - probably will get to see the games, albeit in recorded form.

The North Korean leader is also, it seems, taking an interest in the progress of the team. According to officials from the North Korean Football Association, Kim Jong-il has given them in-depth guidance and proposed "tactics most relevant for the characteristics of Korean players."

If they do receive a humiliating drubbing it might just mean that the TV schedulers suddenly can't find room for the games after all.

John Sudworth, BBC News, Seoul

Nghe các từ

the restrictions it places on freedom of movement những nguyên tắc và quy định áp đặt cho việc đi lại của người dân

there is no such thing as a North Korean tourist khách du lịch Bắc Hàn là không có, không tồn tại

live trực tiếp

onto the airwaves trên sóng phát thanh, truyền hình

ownership is patchy người có, sở hữu (TV) là rất hiếm

albeit in recorded form phát lại chứ không phải là phát trực tiếp

in-depth guidance chỉ dẫn, hướng dẫn, chỉ đạo kỹ càng

tactics các chiến thuật

a humiliating drubbing một thất bại đáng xấu hổ, một trận thua rất thảm hại

can't find room for không có chỗ, không có giờ