Kinh tế Singapore tăng trưởng tốt

Singapore có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay. Dự đoán của chính phủ cho thấy mức tăng hàng năm cao kỷ lục, đạt gần 20% trong ba tháng tính đến tháng Sáu.

Nghe toàn bài

Much of Singapore's growth has been fuelled by investment and tourism from overseas.

It has positioned itself as a high-end manufacturer. It makes complex nanotechnology, pharmaceuticals and biotech products like flu vaccines.

Exports of electronics alone were up 49% in June.

And visitors from wealthy neighbours China and Indonesia have flocked to its two new casino resorts, which opened in April.

But Singapore's main trading partner remains the European Union. And, despite austerity measures imposed by EU governments, exports to the bloc surged 75% in June.

That prompted Singapore's government to raise its annual growth forecast to a record high of between 13 and 15% for the year.

Pauline Mason, BBC News, Singapore

Nghe các từ

fuelled tăng mạnh

a high end manufacturer chuyên sản xuất các đồ cao cấp, đắt tiền

nanotechnology công nghệ siêu nhỏ

biotech products các sản phẩm công nghiệp được làm từ thành phần sinh học

vaccines văc-xin ngừa bệnh

flocked đổ xô tới, dồn tới với số lượng lớn, đông

casino resorts các khu nghỉ ngơi chuyên cờ bạc

austerity measures các biện pháp thắt lưng buộc bụng

the bloc khối, nhóm các nước

surged bất ngờ nổi lên