Nhật kỷ niệm vụ ném bom Nagasaki

Một bé gái tại lễ tưởng niệm ở Nagasaki

Nhật vừa tổ chức kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành phố Nagasaki bị ném bom nguyên tử vào năm 1945. Vụ ném bom này đã khiến hơn 70.000 người thiệt mạng và dẫn tới sự đầu hàng của Nhật chưa đầy một tuần sau đó.

Nghe toàn bài

A choir of survivors of the nuclear attack performed a song as the ceremony began, called Never Again. And at two minutes past 11 a bell tolled, to mark the moment the bomb fell on Nagasaki 65 years ago. The crowd stood in silence.

Among the survivors and the families of the dead were the representatives of more than thirty countries. They heard Nagasaki's mayor call for the elimination of nuclear weapons.

Last week the United States sent its Ambassador to Japan, John Roos, to the ceremony at Hiroshima for the first time. But he did not attend the memorial in Nagasaki.

The bombing in 1945 killed more than 70,000 people in the city.

Within a week Japan surrendered, bringing an end to the war in the Pacific.

Roland Buerk, BBC News, tường thuật từ Tokyo

Nghe các từ

choir đội hợp xướng, dàn đồng ca, thường hát ở các nhà thờ

ceremony lễ kỷ niệm chính thức

tolled rung lên, điểm lên (thường dùng với chuông)

bomb bom

survivors những người sống sót

representatives những người đại diện

mayor Thị trưởng thành phố

elimination loại trừ, xóa bỏ

memorial tưởng niệm, buổi lễ tưởng niệm hoặc đài tưởng niệm những người đã qua đời (trong trường hợp này là buổi lễ tưởng niệm)

surrendered đầu hàng