Tin vui cho những người thợ mỏ Chile

Công nhân đào cứu 33 thợ mỏ đang bị kẹt ở Chile nói hy vọng sẽ cứu được những người thợ mỏ này vào đầu tháng 11. Tin ban đầu từ chính phủ cho hay quá trình đào cứu có thể kéo dài đến Giáng Sinh.

Nghe toàn bài

The engineers are digging two escape tunnels for the men and plan to start on a third one soon. Work on the second of the tunnels is going particularly well. René Aguilar, one of the chief engineers at the site, said he expected the drill to reach the area where the miners are sheltering this weekend.

Then, the engineers will haul the drill up to the surface and start digging again, to widen the shaft until it's big enough to serve as an escape route. Aguilar said the team expected to rescue the men in early November.

The news has been welcomed by relatives of the men, who have been celebrating the birth of one of the miners' daughters. Baby Esperanza was born on Tuesday. Her father Ariel Ticona is trapped below ground.

Video images of the birth were sent down a supply chute to the miners' refuge so that he could watch them.

Gideon Long, BBC News, Chile

Nghe các từ

escape tunnel

đường hầm giúp những người thợ mợ đến nơi an toàn

drill

máy khoan

sheltering

ở một nơi an toàn

haul... up

nhấc một vật nặng lên

shaft

đường hầm dài và hẹp

serve as

dùng để

rescue

giải cứu

trapped

kẹt, không thoát ra được

supply chute

ống viện trợ nhu yếu phẩm

refuge

nơi trú ngụ an toàn