Xác định nguyên nhân gây hói tóc

Hói tóc ở nam giới

Các khoa học gia cho biết họ phát hiện tại sao một số đàn ông bị hói. Họ đổ lỗi cho các tế bào bị lỗi đã sản sinh ra những tóc mỏng mảnh tới mức dường không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Nghe toàn bài

For some men, bald is beautiful.

The iconic look may work for a few - especially celebrities - like the rugged Die Hard star Bruce Willis and Star Trek's Patrick Stewart.

For many though hair loss is no laughing matter. But now researchers in America say they've uncovered a cure.

An academic medical centre has found that hair follicles actually shrink, but don't disappear.Dr George Cotsarelis, dermatology professor at Pennsylvania University, found the discovery hair-raising.

“What we found surprised us. The stem cells were present but they were not doing their job.”

The discovery of invisible hair sounds too good to be true. But what does it mean?

“It really gives us hope that because the stem cells are present it lowers the bar for developing treatments that could activate the stem cells and get them to form a new hair follicle,” said Dr Cotsarelis.

Treating these faulty stem cells means that, rather than just maintaining hair, we could soon regenerate hair.

Phóng viên Mark Lobel, BBC News, tường thuật.

Nghe các từ

rugged

(nét mặt) thô, ráp, ở đây chỉ nét mặt thô, nhiều nếp nhăn

no laughing matter vấn đề nghiêm túc, không phải chuyện cười cợt

uncovered phát hiện

cure phương thuốc, phương thức chữa chạy

hair follicles nang tóc (tóc mọc ra từ đó)

hair-raising rất đáng phấn khích

stem cells tế bào gốc (có thể phát triển thành nhiều dạng tế bào khác nhau trong cơ thể)

too good to be true (quá) tốt tới mức khó tin là sự thật

lowers the bar hạ tiêu chuẩn

regenerate tái sinh, mọc lại, tái tạo