Cập nhật: 17:19 GMT - thứ hai, 9 tháng 5, 2011

Đi học sau động đất và sóng thần ở Nhật

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Điền vào chỗ trống - Fill in the blanks

Even on the walk to school the children of Ishinomaki can't escape reminders of the disaster that ------ their town.

Wreckage lines the streets. The smell of ----- fills the air.

Inside the classrooms are crowded.

Hundreds of schools have been destroyed along the coast and the children have to pack in to those that ------.

Today's lesson maths – a welcome return to --------.

"Everybody here has suffered. We've seen parents, family, homes washed away. I believe what we teachers can do is support the children when they are ready to talk about it." Teacher said.

The problem in north east Japan is pressure on space. Children need to get back to their education, but the schools are still being used as ---------- centres.

Even so long after the earthquake and tsunami around 200 people are living in this building.

These days some children don't have far to go home.

Hibiki Otsuka and Ena Ueki live in what used to be the classroom for year six.

Three families have to share it now, with the ----------- they managed to ------- after the disaster piled up around them.

"What's it like living at school?"

"Some of my friends are no longer here", Hibiki adds. "Some have left ------------, but others have gone for ever, so it's sad".

Few at the school have been left untouched by the disaster.

Friends have been lost.

But the ------- of lessons is giving the children hope that life will go on.

Roland Buerk, BBC News on Japan's north east coast.

Bài dịch - Translation

Ngay cả trên đường tới trường, trẻ em ở Ishinomaki cũng không tránh khỏi những nhắc nhở về thảm họa vừa giáng xuống với họ.

Tình trạng đổ nát trải dọc các phố. Mùi phân hủy vương bầu không khí ở đây.

Bên trong các lớp học thật đông đúc.

Hàng trăm trường học dọc bờ biển đã bị phá hủy, trẻ em ở đây phải dồn vào các trường còn sót lại.

Bài học toán hôm nay như lời chào đón sự trở lại với bình thường.

"Ai ở đây cũng đau khổ cả. Chúng tôi đã chứng kiến cảnh cha mẹ, gia đình, nhà cửa bị cuốn đi. Tôi tin rằng điều giáo viên có thể làm là hỗ trợ khi các em sẵn sàng nói về những điều đó," một giáo viên cho biết.

Ngay cả sau động đất và sóng thần một thời gian dài, khoảng 200 người vẫn đang sống trong khu nhà này.

Mấy ngày này, đi về nhà với nhiều em là không bao xa.

Hibiki Otsuka và Ena Ueki sống ở chính nơi trước kia từng là phòng học cho học sinh lớp sáu.

Bây giờ ba gia đình phải cùng chia nhau sống trong căn phòng này với những đồ đạc họ vớt vát được sau trận động đất chất đống đồ đạc xung quanh nơi đây.

"Em thấy sống ở trường như thế nào?"

"Hơi lạ. Em chỉ việc đi lại ngay chính trong cùng một tòa nhà."

"Mấy người bạn của em không còn ở đây nữa", Hibiki nói thêm. "Một số tạm rời khỏi đây nhưng nhiều người thì đi hẳn. Vì thế thật buồn."

Rất ít em ở trường này đã không bị ảnh hưởng do thiên tai.

Nhiều người mất mát bạn bè.

Nhưng việc học thường nhật đang mang lại cho các em niềm hy vọng rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Roland Buerk, BBC News tường thuật từ bờ biển đông bắc Nhật.


Lời thoại - Transcript

Even on the walk to school the children of Ishinomaki can't escape reminders of the disaster that befell their town.

Wreckage lines the streets. The smell of decay fills the air.

Inside the classrooms are crowded.

Hundreds of schools have been destroyed along the coast and the children have to pack in to those that remain.

Today's lesson maths – a welcome return to normality.

"Everybody here has suffered. We've seen parents, family, homes washed away. I believe what we teachers can do is support the children when they are ready to talk about it." Teacher said.

The problem in north east Japan is pressure on space. Children need to get back to their education, but the schools are still being used as evacuation centres.

Even so long after the earthquake and tsunami around 200 people are living in this building.

These days some children don't have far to go home.

Hibiki Otsuka and Ena Ueki live in what used to be the classroom for year six.

Three families have to share it now, with the possessions they managed to salvage after the disaster piled up around them.

"What's it like living at school?"

"Some of my friends are no longer here", Hibiki adds. "Some have left temporarily, but others have gone for ever, so it's sad".

Few at the school have been left untouched by the disaster.

Friends have been lost.

But the routine of lessons is giving the children hope that life will go on.

Roland Buerk, BBC News on Japan's north east coast.

Từ vựng - Vocabularies

befell:

động từ quá khứ của befall, nghĩa là xảy ra, ập đến, giáng xuống

wreckage:

đống đổ nát, tình trạng đổ nát

decay:

sự phân hủy, thiu thối

remain:

còn sót lại

normality:

bình thường

evacuation:

việc sơ tán, tản cư

possessions:

đồ đạc, tài sản

salvage:

cứu vãn, vớt vát, cứu vớt

temporarily:

tạm thời

routine:

lề thói, trình tự, việc gì đó làm thường nhật

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.