Đức tăng đầu tư vào xe điện

xe hơi điện Bản quyền hình ảnh BBC World Service

Chính phủ Đức vừa thông qua kế hoạch đầu tư thêm tiền giúp các công ty sản xuất xe hơi điện. Hiện chỉ có khoảng 2.500 xe hơi điện đã được đăng ký tại Đức. Theo kế hoạch này, đến năm 2020 Đức sẽ tăng số xe lên một triệu chiếc.

Nghe toàn bài

Germany plans to double financial aid, particularly to develop better, lighter batteries, which remain the brake on the technology's mass appeal. Cars which emit virtually no carbon dioxide will be exempt from tax.

Despite its green reputation, Germany has been slower than other countries, like Japan, to develop electric cars.

It now aims to change this, but attitudes may be hard to change. It is a country where 'no speed limits on the motorway' is seen as sacrosanct.

And it is the country of the BMW (car), though the luxury car-maker is now trying to develop lighter materials to make its vehicles greener.

Stephen Evans, BBC News, Berlin

Nghe từ vựng

financial aid:

viện trợ tài chính

the brake on:

kiềm hãm (tác động tiêu cực của việc gì đó)

mass appeal:

sức hút rộng rãi

emit:

thải ra

exempt:

miễn trừ (không phải thực hiện nghĩa vụ gì đó)

green reputation:

có tiếng về cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường

to develop:

thiết kế và chế tạo

speed limits:

giới hạn tốc độ (tốc độ cao nhất được phép chạy xe trên các loại đường khác nhau)

sacrosanct:

quan trọng đến mức không thể thay đổi được

materials:

công cụ, chất liệu dùng để chế tạo vật dụng gì đó