Cập nhật: 11:41 GMT - thứ hai, 23 tháng 5, 2011

Cuộc đời anh lính kỵ binh Hoàng gia Anh

Bạn phải có Flash Player 8 hoặc mới hơn để xem slide.
Bấm nút bên dưới để cài đặt.

Tải Flash Player

Giới thiệu - Introduction

Mời các bạn cùng học tiếng Anh qua câu chuyện cuộc đời Đại úy kỵ binh Anton Lin qua ba phần. Trong lúc nghe, các bạn chú ý tìm thông tin để trả lời ba câu hỏi dưới đây nhé:

Part I. Which university did Captain Anton Lin graduate from and at which military academy did he do his miliatry training?

Phần I: Đại úy Anton Lin tốt nghiệp trường Đại học nào, và đã theo tập quân sự ở học viện quân sự nào?

Part II. Why do Captain Anton Lin and his colleagues have to spend a lot of time on preparing their kit?

Phần II: Tại sao Đại úy Anton Lin và các đồng đội của mình phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ nghề của họ?

Part III. What does Captain Anton Lin contrast performing his ceremonial duties to?

Phần III: Đại úy Anton Lin đã so sánh tương phản các nghĩa vụ nghi lễ của mình với điều gì?

Lời thoại - Transcript

Part I:

My name is Captain Anton Lin, and I’m in the Blues and Royals in the British Army.

I’m one of few Chinese officers in the British Army.

My father is Chinese, he taught at Oxford for about 25 years. While there, he met someone studying Chinese, and that’s my mother. And so I’ve grown up with a strong family connection to China.

I grew up in Oxford, and then went to Oxford University myself, where I studied law. I left Oxford in 2006, and shortly afterwards started my military training at Sandhurst, which is the academy that all officers have to attend for one year before becoming an officer in the British Army.

After leading tank soldiers on operations in Afghanistan I returned to England last year and had another six months of training on horsemanship before I could take over my current position as a troop leader of mounted ceremonial soldiers in London.

Lời giải nghĩa:

Phần này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi: Đại úy Anton Lin tốt nghiệp trường Đại học nào, và đã học quân sự ở học viện quân sự nào?

Anton kể: Tôi lớn lên ở Oxford, và sau đó học ngành luật tại Đại học Oxford. Năm 2006, tôi rời Oxford và không lâu sau đó tôi học quân sự tại Sandhurst. Đây là học viện dành cho tất cả các sĩ quan vào học một năm trước khi nhập ngũ Quân đội Anh.

Part II:

In Knightsbridge, where we work with horses, the men are up very early every morning.

They’ll be up at maybe 6:00 to go into the stables, tidying the stables, feeding away the horses, and then exercising them.

It’s a lot of work taking care of another animal as well as yourself, and having a responsibility for it throughout the day, every day of the year.

My horse is called Cornet – Cornet is an old rank from the army that only exists in my regiment today. He has been selected to be an officer’s horse because he’s bigger, stronger, and a little bit darker than the rest of the horses. He has no white patches on him and he likes being on his own, and that’s what we need for a horse that’s going to stand at the front of all the other horses with the officer.

I very much like my horse, and people always like to come up to him to give him a pat and feed him Polos.

The rest of the day, once you’ve finished exercising your horses, is taken up with your own military training, and preparation of kit. Because all of the tourists who come to London come to look at the Household Cavalry we have to make sure that our kit, every day, is at the very best standard it can be. And that takes a lot of hours of polishing.

If you’ve ever seen a Household Cavalryman with a pair of black, shiny boots, you won’t know that it takes 50 hours to get those boots looking like that from a new pair of just leather boots.

Lời tòa soạn:

Câu được tô đậm trong phần II sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi: Tại sao Đại úy Anton Lin và các đồng đội của mình phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị đồ nghề của họ?

Anton giải thích: Bởi vì tất cả các khách du lịch đến London để chiêm ngưỡng Đại đội Household Cavalry thế nên chúng tôi phải làm sao để ngày nào cũng như ngày ấy, bộ đồ nghề của mình luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Part III:

Performing public, ceremonial duties is very exciting – that’s the first thing that you feel.

It’s made especially exciting by knowing that a year ago I was in Afghanistan, fighting the Taliban in a tank. And now here I am in the middle of London, with huge crowds looking at us, and performing duties for the Queen.

And let all the tourists and the world see the British heritage. It’s a very different feeling, and it’s made all the more exciting for what you’ve already done.

When I do leave in November, I hope to move abroad to try living and working in another country, and that would probably be either China or Europe.

Lời tòa soạn:

Phần bôi đen trong phần III giúp các bạn trả lời câu hỏi: Đại úy Anton Lin đã so sánh tương phản các nghĩa vụ nghi lễ của mình với điều gì?

Đó là: Thực hiện các nghĩa vụ nghi lễ trước đám đông đặc biệt thú vị khi tôi liên tưởng đến kinh nghiệm một năm trước tại Afghanistan khi tôi chiến đấu với quân Taliban bằng xe tăng. Còn bây giờ, tôi ở giữa London, thực hiện nghĩa vụ của mình với Nữ hoàng, trong khi đám đông ngắm nhìn mình.

Lời giải - Answers

Part 1.Which university did Captain Anton Lin graduate from and at which military academy did he do his military training?

He graduated from Oxford University and did his military training at Sandhurst.

Part 2.Why do Captain Anton Lin and his colleagues have to spend a lot of time on preparing their kit?

Because tourists come to look at the Household Cavalry. They have to make sure that their kit is at the very best standard it can be.

Part 3.What does Captain Anton Lin contrast performing his ceremonial duties with?

He contrasts it with fighting the Taliban in Afghanistan.

Từ vựng - Vocabulary

the Blues and Royals:

một trong hai trung đoàn kỵ binh hoàng gia

horsemanship:

khả năng cưỡi ngựa và nài ngựa

ceremonial:

mang tính nghi lễ, nghiêm trang (tại các sự kiện chính thức)

stables:

chuồng ngựa

patches:

mảng, đốm trông khác với bề mặt còn lại

Polos:

nhãn hiệu kẹo bạc hà rất được ưa chuộng ở Anh

kit:

bộ đồ nghề

Household Cavalry:

đại đội trong quân đội Anh trong đó có tiểu đội Blues and Royals

polishing:

đánh bóng

heritage:

di sản văn hóa, giá trị, truyền thống, danh lam thắng cảnh, tòa nhà đã được tồn tại lâu đời của một quốc gia nào đó

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.