Cập nhật: 09:52 GMT - thứ sáu, 17 tháng 6, 2011

Thế nào là chiếc nhẫn hoàn hảo?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Sự kiện Bấm Tuần lễ Trang sức London diễn ra từ ngày 06 đến 12 tháng 06 vừa kết thúc.

Mời các bạn theo chân cô Yang Li của nhóm làm chương trình Learning English để học cách diễn tả chiếc nhẫn lý tưởng của mình.

Trong lúc nghe, các bạn chú ý những từ được dùng để diễn tả chiếc nhẫn hoàn hảo mà người ta muốn chọn cho mình nhé.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.