Cập nhật: 14:50 GMT - thứ bảy, 2 tháng 7, 2011

Học tiếng Anh qua video

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác


Bản dịch

Những hình ảnh và đoạn băng video mới về Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, vừa được chiếu trên truyền hình Cuba.

Vốn thường nói nhiều ông Chavez trở nên một người khá lặng lẽ trái với tính cách của ông kể từ sau khi qua một ca mổ cấp cứu trong chuyến đi tới Cuba hôm 10 tháng Sáu, khiến có những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.Câu trả lời

1:

Not the most loquacious of speakers, Bindra does write an occasional blog.

Source: Abhinav Bindra: Reticent champion

2:
The extradition order must first be signed by Serbia's justice minister, who will hold a news conference later on Tuesday, prompting speculation Gen Mladic could be put on a flight to The Hague later in the day, says the BBC's Mark Lowen in Belgrade.

Source: Serbia judges reject Ratko Mladic extradition appeal

3:
But the report by the Royal College of Surgeons showed more than half of the 305 hospitals in England no longer carried out basic emergency operations.

Source: Child operations: District hospitals opting out

4:
It had been expected her husband and predecessor as president, Nestor Kirchner, would try to be her successor.

But his death last October, of a heart attack at the age of 60, put paid to any such plans.

There have been rumours about President Fernandez's own state of health after she pulled out of a number of official engagements.

Source: Argentine President Cristina Fernandez eyes second term

5:
Amateur video footage shot on the Yealm estuary, to the east of Plymouth, shows the surge.

Bob Brown was launching his dinghy at the mouth of estuary at 1015, an hour after low tide when he saw the wave.

Source: Underwater landslide likely cause of 'mild tsunami'

Bài tập

Hãy chọn từ, ngữ trong danh sách sau để hoàn thành mỗi câu.

Lưu ý: Bạn có thể phải thay đổi dạng của từ được chọn sao cho thích hợp với câu đó.

video footage / loquacious / an emergency operation /

prompting speculation / state of health

1:
Not the most _______________ of speakers, Bindra does write an occasional blog.

2:
The extradition order must first be signed by Serbia's justice minister, who will hold a news conference later on Tuesday, ____________________ Gen Mladic could be put on a flight to The Hague later in the day, says the BBC's Mark Lowen in Belgrade.

3:
But the report by the Royal College of Surgeons showed more than half of the 305 hospitals in England no longer carried out basic ______________________.

4:
It had been expected her husband and predecessor as president, Nestor Kirchner, would try to be her successor.

But his death last October, of a heart attack at the age of 60, put paid to any such plans.

There have been rumours about President Fernandez's own ______________ after she pulled out of a number of official engagements.

5:
Amateur ______________ shot on the Yealm estuary, to the east of Plymouth, shows the surge.


Từ Vựng

video footage: đoạn băng video

loquacious: nói nhiều

an emergency operation: một ca mổ cấp cứu

prompting speculation: khiến có đồn đoán

state of health: tình trạng sức khỏe

Bài khóa

New pictures and video footage of Venezuela's president, Hugo Chavez have been shown on Cuban television.

The normally loquacious Mr Chavez had been uncharacteristically quiet since having had an emergency operation while on a trip to Cuba on the tenth of June, prompting speculation about his state of health.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.